Vận Chuyển, Bốc xếp hàng hoá

Khách hàng: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Côn Đảo (COIMEX)

Công việc: Chuyển văn phòng trọn gói.

Thời gian thực hiện: tháng 05/2018.

Nhân lực: 7 người.

Trang thiết bị: Xe tải 2 T, Xe Tải 3T, Xe Đẩy, xe nâng.