Vận Chuyển, Vệ sinh Công nghiệp

Khách hàng: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công việc: Chuyển Văn phòng, Vệ sinh văn phòng.

Thời gian thực hiện: tháng 06/2018.

Nhân lực: 10 người.

Xe vận chuyển: xe tải 5 Tấn; xe 1,5 Tấn.

Trang thiết bị: Máy chà sàn, máy hút bụi, dụng cụ vệ sinh…